TRA CƯỚC VẬN CHUYỂN ƯỚC TÍNH

TRA CƯỚC VẬN CHUYỂN ƯỚC TÍNH

 
Loại dịch vụ Phí vận chuyển Thời gian nhận hàng dự kiến
Vận chuyển đường bộ 3-5 ngày
Vận chuyển đường sắt 4-7 ngày
Vận chuyển đường không 3 ngày
Vận chuyển đường thủy 15 ngày