Mivi Express
SỐ LIỆU

Khách hàng hài lòng
98%
Đặt hàng sau khi đặt cọc
4,5 giờ
Đơn hàng giao dịch thành công
96%
Từ khi đến kho Trung Quốc về HN(SG)
3,5 ngày

CÁC KÊNH ĐẶT HÀNG

01
Mua sắm Taobao.com
Thời trang

02
Mua sắm 1688.com
Gia dụng phụ kiện

03
Mua sắm Tmall.com
Phụ tùng ô tô xe máy

04
Mua sắm Alibaba.com
Nội thất, đồ phong thủy